2009
Kardos Gábor számos értéket teremtett
Az 1994-ben fiatalon, váratlanul elhunyt Kardos Gáborról, a Kölcsey iskola számítástechnikai oktatásának megalapítójáról sokszínű s megható műsorral emlékeztek meg diákok, egykori tanítványok és kollégák Körmenden.
1988-ban indult útjára - a megyében az elsők között - a számítástechnikai oktatás a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Ehhez Kardos Gábor (1958-1994) pedagógus következetes, tiszteletre méltó konoksággal alakította ki a feltételeket; jegyzeteket szerkesztett, felszerelésekért, számítógépekért és tartozékaikért talpalt, s közben elvégezte a számítástechnika-tanári szakot. A fejlesztéseknek és a színvonalas oktatásnak köszönhetően az intézmény néhány éven belül a vasi számítástechnika-oktatás egyik bázisiskolája lett, bekapcsolódott az országos információs rendszerbe.
Kardos Gábor emlékét, szellemiségét a nevét viselő - 1995-ben létrehozott - számítástechnikai alapítvány őrzi. Halálának tizenötödik évfordulója alkalmából - a csaknem zsúfolásig megtelt színházban - emlékező műsorral idézték meg alakját, munkásságát, szellemiségét, továbbá az általa megálmodott, kijelölt út folytatását, ami mind a mai napig tart. Diákok, fiatalok, valamint felnőttek egyénileg és csoportosan léptek fel; énekeltek, hangszereken játszottak, táncoltak, prózai betéteket adtak elő.
Mészáros Árpád igazgató kollégaként és barátként rajzolta meg Kardos Gábor szeretni való, tiszteletre méltó egyéniségét. Kutasi Tibor pedagógus, alapítványi elnök az összefogásról is beszélt, s arról, hogy sok, fáradságot nem ismerő ember munkájával, önzetlen segítségével igenis lehet manapság is értéket teremteni. A megemlékezés olyan szellemi, erkölcsi jelentőségű, amely felbecsülhetetlen érték az emberi lélek számára. S az alapítvány nemcsak szellemi és erkölcsi értékeket hozott létre, hanem kézzelfoghatóan is teremtett.
 
Szenkovits Péter
/Megjelent a Vas Népe 2009. december 9-i számában/


2005
Számítástechnikai szaktanterem avatás a Kölcseyben
 
A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben felavatták a "Kardos Gábor" Számítástechnikai Szaktantermet. A szaktanterem táblájának felavatása után Mészáros Árpád az intézmény igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a szaktanterem kialakítása közel öt évvel ezelőtt kezdődött és ma egy 24 gépes munkaállomással rendelkező szaktantermet avathatunk. Pályázaton nyert összegek, az önkormányzat, az iskola és a "Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány közös munkája az melyet ma itt láthatunk. A terem névadója, Kardos Gábor munkájával indult el az iskolában a számítástechnikai oktatás, az a szakmai munka, melyre büszkék lehetünk. Már két olyan számítástechnikai szaktanterem van, amely minden kívánalomnak megfelel. A Kardos Gábor Számítástechnikai Alapítvány kuratóriumának kérésére most az egyik vette fel egykori tanárunk nevét. Az intézmény vezetése támogatta az ötletet, a szükséges támogatást az Oktatási Minisztérium is megadta.
 
Dröszler Ferenc
/Megjelent Körmend város honlapján 2005. november 21-én/2004
„ A szív jól van csinálva itt benn…”
Kettős céllal rendeztük meg mai, harmadik alapítványi rendezvényünket.
Egyszer  azért, mert néhány percig az emlékezés pillanatait éltük át. Sajnos már harmadik alkalommal az elmúlt tíz évben 1995 és 1999 után. Szomorú, de jó volt megállni egy pillanatra.
Másodszor azért, mert a tíz éves alapítvány az Önök és még sokan mások által nyújtott támogatásából tovább tudja fejleszteni a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számítástechnikai gépparkját a XXI. század igényeihez igazodva. Hisz, ezért is jött létre az alapítvány 1995-ben.
Mint a "Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány kuratóriumának elnöke az alapítvány nevében köszönetemet fejezem ki:
 
 - minden szereplőnek, gyermeknek, felnőttnek és az őket felkészítő pedagógusoknak, művészeknek, akik színvonalas műsort varázsoltak a színpadra…
- a nézőknek, vendégeknek, legyen az tanuló, szülő, hozzátartozó, akik jelenlétükkel megtisztelték a jótékonysági műsort és a belépő jegyek árával támogatták azt…
- mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva ma este nem lehettek itt, de felajánlásaikkal, adományaikkal támogatták az alapítvány műsorát.
 
Külön köszönet az alábbi személyeknek, cégeknek, vállalkozóknak, intézményeknek, akik nélkül a mai harmadik „ A szív jól van csinálva itt benn ...” alapítványi műsor nem jöhetett volna létre:
 
 • Csáky Zoltánné
 • Dröszler Ferenc
 • Hegedűs Balázs /MAXMÉDIA KFT./
 • Kovácsné Dolgos Edit
 • Markovits Ágota 
 • Mészáros Árpád /a Kölcsey Utcai Ált. Isk. és AMI igazgatója/
 • Molnár László 
 • Pálóczi Zsuzsanna
 • Sabáli László /a körmendi zeneiskola igazgatója/
 • Szukics Gáborné
 • Művelődés Központ Körmend
 • Rázsó Imre Szakközépiskola
 • Városi Televízió Körmend
 • Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynevelői, dolgozói, az iskolában tanuló diákjai, és azok szülei
                                                                                       Kutasi Tibor   a kuratórium elnöke 

1999
"A szív jól van csinálva..."
   A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény "Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítványa "A szív jól van csinálva itt benn..." címmel november 13-án a színházteremben rendezte meg második jótékonysági gálaműsorát.
   Már a kezdés is megható volt. A számítógép álma című computer fantáziában - Dröszler Ferenc és Láng Péter készítette - egy videofelvételen idézték meg az öt éve elhunyt tanár alakját. Ezután az iskola egy volt növendékének, Kiss Renátának Kardos Gábor emlékére írott versét egy másik egykori tanítvány, Ocsovay Diána szavalta el. Csáky Anna és Takács Eszter népdalokat énekelt. Az utánuk következő Varga Bence csellójátékát Sabáli László zeneiskolai igazgató kísérte zongorán, majd Németh Vera sárközi népdalcsokrot adott elő. Felső tagozatos diákok Kövesd a szivárvány nyomát címmel verses összeállítással léptek színpadra. Őket a Béri Balogh Ádám táncegyüttes "Álom esett a szememre" című műsorszáma követte. A Városi Fúvószenekar fúvós négyese Bach és Purcell műveket szólaltatott meg. Cen Cen egy olyan kínai kislányról dalolt, aki a tengernél élő nagymamájánál töltött boldog időkre emlékezik. Kovács Ágnes és Pasics Ádám Antoine de Saint-Exupery Kis hercegének híres részletét, a róka megszelidítéséről szólót játszotta el. Sabáli László Chopin-műveket zongorázott, majd az iskola énekkara Németh Zsuzsanna tanárnő vezényletével Harold Arlen Szivárvány dalát és Louis Armstrong Wonderful world című számát énekelte el.
 
Csihar Tamás
/Megjelent a Rábavidék X. évfolyamának 17. számában/


1995
Gálaműsor a színházban
   "A szív jól van csinálva itt benn" írta József Attila valamikor a század első felében. E verssor vált mottójává a "Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány november 25-én megtartott gálaműsorának. Az est hangulata alól nehezen vonhatta volna ki magát bárki is. Volt tanítványok, barátok, kollégák nyújtották tudásuk legjavát a műsorszámokban, hogy a tiszta szándék megvalósulása nem mindennapi élményhez juttathassa a szépszámú közönséget.
   Alighanem két szíve van az embernek. Az egyik a testet szolgálja, jól-rosszul a maga módján, míg ereje engedi. A másik láthatatlan, de tettekben mégis felismerhető, tapinthatatlan, melege mégis érzékelhető, dobogása nem hallahtó, mégis ott lüktet a szeretet minden szavában.
   Nem tudom, mi marad egy pedagógus halála után. Hivatása kapcsán nem hoz létre jelentős, látható, érzékelhető tárgyakat, amelyek keze munkáját őriznék. Kardos Gábor tanár úr pontosan tudta, hogy a jó pedagógus a szívével alkot, ezzel a másodikkal, s hogy emberi lelkek viszik majd tovább élte rezdüléseit.
Néhány szó marad, gesztus, hitetés, hogy élni csak emberi módon érdemes. Mint ezen az estén.
 
Csihar Tamás
/Megjelent a Rábavidék VI. évfolyamának 19. számában/
 
 
Kiss Renáta:
Kardos tanár úr emlékére
 
Egy szomorú, novemberi napon
oly szomorú volt mindenki, mint az alkalom,
melyre összegyűltünk a temetőbe,
ahol egy ember búcsúzott örökre.
                     
Elment egy ember, kit gyermekek sora ismert,
kit szeretni, tisztelni kellett.
Ha valakit bánat, sérelem ért,
megszorította annak két kezét.
                     
Ne add fel fiam! – mondta szelíden,
senkit sem hagyott szomorúan, megtörten.
Ki ismerte s szerette őt, mosolya mindig ott lebeg az előtt.
                     
Eltelt egy év és még mindig eleven az emlék,
azoknak a napoknak az emléke,
mikor még itt volt, majd elment örökre