Kardos Gábor
/1958-1994/
 
   A körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 1988-ban indult útjára a megyében az elsők között a számítástechnika oktatás. A város általános és alapfokú oktatási intézményei közül itt kaptak elsőként alapokat a tanulók a XX. századvég e kiemelkedő jelentőségű tudományából. Felszerelés kellett hozzá, és ami még ennél is fontosabb: egy kezdeményező, fejlesztő szemléletű pedagógus.
   Volt ilyen pedagógus az iskolában, aki felvállalta és következetes, tiszteletre méltó konoksággal kialakította a számítástechnika oktatására alkalmas feltételeket. Kardos István Gábornak hívták.
   Tősgyökeres körmendi volt. Néhány évig népművelőként dolgozott Pankaszon, majd Csákánydoroszlón tanított. 1984-ben került a körmendi Kölcsey Utcai Általános iskolába. Tanult és tanított. Alapszíntű jegyzeteket szerkesztett, felszerelésekért, számítógépekért és tartozékaiért talpalt, s közben elvégezte a számítástechnikai tanári szakot. A szülők és az iskola segítségével, több pályázaton szereztek pénzt, a kisebb teljesítményű és „kevesebbet tudó” számítógépeket fokozatosan nagyobb teljesítményűre bővítették, cserélték. A géppark bővítése javította az oktatás technikai adottságait. A fejlesztések és a színvonalas oktatás eredményeként az intézmény néhány éven belül a megyei számítástechnika oktatás egyik bázisiskolája lett. Az iskola tagja lett az EDUSOFT-nak, bekapcsolódott az országos információs rendszerbe.
   Az eredmények, a sikerek fő kovácsa Kardos István Gábor tanár volt, intézményünk első számítástechnika tanára, a színvonalas oktatás megálmodója, elindítója.
Nagyon sokan ismerték, tisztelték, szerették. Erőteljes megjelenése szelíd, érzékeny lelket takart. Derűs egyéniségével, humorával jó légkört teremtett az iskolában, a tantestületben. A gyerekekkel való kapcsolatát a közvetlenség, a megértő szigorúság jellemezte. Magasra emelte a mércét nem csupán tanítványai, de önmaga előtt is. Követelt, mert szerette tanítványait. Szellemessége, jó kedve sokunkat és sokszor segítette át a napi küzdelmek mélypontján.
   Kardos István Gábor 1994-ben váratlanul, fiatalon távozott közölünk. Nagyszerű örökséget hagyott intézményünknek, amit nehéz továbbéltetni és túlszárnyalni. Elkezdett munkáját nem tudta folytatni és befejezni. Ez a feladat sajnos ránk vár. Emlékét, szellemiségét az utókor számára az Ő nevét viselő „Kardos Gábor” Számítástechnikai Alapítvány őrzi, amelyet közvetlenül halála után hozott létre 1995-ben az iskola és annak szülői munkaközössége.


Kardos Gábor
/1958-1994/